Prestiż budowany latami

Dyplom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od lat wzbudza uznanie wśród pracodawców. Absolwenci uczelni mogą więc być spokojni o swoje miejsce na rynku pracy, niezależnie który z wielu obecnie prowadzonych kierunków wybrali. Akademia jest również pierwszą niepubliczną uczelnią w kraju, która uzyskała uprawnienia do otwarcia kierunku lekarskiego, cieszącego się od trzech lat dużym powodzeniem.

Uczelnia powstała w 2000 r. jako wyższa szkoła zawodowa z prawem do uruchomienia sześciu specjalności. Od momentu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora na dwóch różnych kierunkach w 2009 r. funkcjonuje jako akademia. Dzisiaj jest jedną z większych uczelni niepublicznych. Kształci studentów na sześciu wydziałach: lekarskim i nauk o zdrowiu, prawa, administracji i stosunków międzynarodowych, zarządzania i komunikacji społecznej, psychologii i nauk humanistycznych, nauk o bezpieczeństwie, architektury i sztuk pięknych. Jest to jedna z niewielu uczelni w Polsce, w tym jedyna niepubliczna, której dyplom architekta jest automatycznie uznawany w całej Unii Europejskiej. Studiuje tu prawie 8 tys. studentów, z czego prawie 2 tys. to studenci zagraniczni z 34 krajów świata. Uczelnia posiada również wydział zamiejscowy w Tychach, gdzie prowadzony jest najlepszy Uniwersytet Trzeciego Wieku na Śląsku, w którym uczestniczy 1275 osób. Uniwersytet ten jest dofinansowany przez miasto Tychy. Pomaga to w aktywizacji osób zaawansowanych wiekiem, ale młodych duchem, które dzięki temu przy niewielkim koszcie mogą uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności. W najbliższym czasie planowane jest też otwarcie podobnej placówki w Krakowie.

Kanclerz – prof. dr Klemens Budzowski – od początku realizuje wizję uczelni opartą głównie na jakości i wysokim poziomie kształcenia. Dziś ma ona własny kampus, bibliotekę, siłownię, przychodnię zdrowia i stołówkę, czyli całą infrastrukturę sprzyjającą studentom. Pierwsze inwestycje rozpoczęto już w trzecim roku działalności uczelni. W tym roku rozpoczyna się kolejna. – Wszystkie budynki zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy własnym sumptem. Niczego nie adaptowaliśmy na potrzeby uczelni, tworzyliśmy wszystko od zera, z myślą o komforcie naszych studentów – mówi kanclerz.

Komfort miał również na myśli zagraniczny inwestor budujący prywatny akademik dla studentów z Krakowa, organizując na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych konkurs na projekt pokoju. Wizji laureata znacznie bliżej do nowoczesnych wnętrz typu „studio” niż do stereotypowego akademika, który przywołuje wspomnienia poprzedniego systemu.

Krakowska Akademia jako pierwsza niepubliczna uczelnia uzyskała uprawnienia do kierunku lekarskiego, który istnieje już trzeci rok. Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu prowadzone jest sześć kierunków studiów: lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, fizjoterapia i kosmetologia. Zdaniem dziekana, prof. dr hab. F. Gołkowskiego, wydział wyróżnia nowatorski program dydaktyczny, który jest oparty na modułach. Na przykład moduł „układ krążenia i oddechowy” zawiera w sobie treści z zakresu anatomii, fizjologii, budowy mikroskopowej oraz prawidłowej anatomii radiologicznej narządów tego układu. Nowoczesne nauczanie medycyny opiera się w coraz większym stopniu na symulacji medycznej. Ogólnym założeniem tego podejścia jest to, żeby student jak najwięcej nauczył się na bardzo zaawansowanych technologicznie symulatorach, które potrafią naśladować w sposób znakomity różne stany kliniczne, łącznie z tymi, które wymagają nagłych interwencji z możliwością przeprowadzania pewnych działań operacyjnych. Na uczelni funkcjonuje już Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarskiego, obecnie jest ono rozwijane do użytku dla kierunku lekarskiego. Jednym z podstawowych jego założeń jest doskonała imitacja środowiska szpitalnego, w tym również sal operacyjnych. Efektem współpracy uczelni z wybranymi – dysponującymi nowoczesną bazą oraz kompetentną kadrą – szpitalami w Małopolsce i na Śląsku, jest tworzenie oddziałów klinicznych, w których realizowana jest dydaktyka oraz działalność naukowa.

Krakowska Akademia jest uczelnią o profilu uniwersyteckim, z szeroką ofertą 30 kierunków. Uczelnia po raz kolejny plasuje się na pierwszym miejscu w Polsce, pośród uczelni niepublicznych, w ocenie jej absolwentów przez pracodawców i bardzo wysoko wśród wszystkich uczelni. Obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora na trzech kierunkach. Pierwsze otrzymała w zakresie nauk o polityce, drugie w zakresie nauk prawnych, a trzecie z nauk o bezpieczeństwie. Na Wydziale Prawa oraz Wydziale Administracji i Stosunków Międzynarodowych funkcjonują seminaria i studia doktoranckie. Otwartych jest obecnie kilkadziesiąt przewodów doktorskich. O stopień doktora nauk o bezpieczeństwie stara się obecnie ponad dwudziestu doktorantów. Niebawem będzie też skierowany wniosek do Centralnej Komisji o uprawienia habilitacyjne w zakresie prawa. Szczególnie wysoki poziom kształcenia w tym zakresie przynosi konkretne efekty – absolwenci wydziału zdający na aplikacje prawnicze mają jedne z najlepszych wyników wśród absolwentów uczelni niepublicznych. W Krakowie obecnie są prowadzone cztery kierunki prawnicze, z czego ten prowadzony przez Krakowską Akademię plasuje się na drugim miejscu, za Uniwersytetem Jagiellońskim.

Rektor uczelni, prof. dr hab. Jerzy Malec, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej Konfederacji Lewiatan był jedną z osób, które opiniowały zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Sugerował, aby rodzice lub absolwenci mogli odpisywać od podatku dochodowego część kosztów kształcenia. – Od początku byłem zwolennikiem napisania nowej ustawy, tym bardziej, że zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, powstawała ona przy konsultacjach ze środowiskiem, którego dotyczy – przyznaje prof. Malec. – Oczywiście projekt ustawy nie uchronił się od zmian na poziomie sejmowym. Wytyczne oceny pracy naukowej uczelni, która teraz jest najważniejszym wyznacznikiem jej efektywności, są nadal niejasne. Na przykład brakuje ostatecznych kryteriów wyboru wydawnictw naukowych i czasopism, w których publikacja będzie najwyżej punktowana. Obecnie funkcjonująca lista ok. 300 wydawnictw, którą ministerstwo opublikowało w formie komunikatu, wzbudza pewne wątpliwości. Znajdują się wśród nich mało znane wydawnictwa, a brakuje kilku takich, które wydawały się wyborem oczywistym. Czekamy na konkrety, aby móc skutecznie wywiązywać się z naszej pracy – dodaje.

Akademia otrzymała wiele nagród, wyróżnień i certyfikatów na przestrzeni prawie 20 lat działalności. Władze uczelni najbardziej cenią sobie wysokie miejsca w Rankingu Perspektyw, w którym skutecznie konkurują z uczelniami państwowymi o wiele dłuższej tradycji.