Prezydent podpisał ustawę o PSD2

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o usługach płatniczych, dostosowującą polskie przepisy do unijnej dyrektywy PSD2. Wejdzie ona w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Przepisy spowodują między innymi udostępnienie organizacjom trzecim (przede wszystkim fintechom) bankowych baz danych.

Nowe przepisy zakładają między innymi rozszerzenie katalogu usług płatniczych o dodatkowe usługi: dostęp do informacji o rachunku oraz inicjowanie transakcji płatniczej.

Zmianie ulegnie również odpowiedzialność płatnika związana z nieautoryzowanymi transakcjami. Dotychczasowy próg znajdował się na poziomie 150 euro. Teraz będziemy odpowiadać za ewentualne straty w wysokości do 50 euro.

W związku z udostępnieniem bankowych baz danych trwają prace nad Polish API – interfejsem, który będzie umożliwiał przepływ informacji między bankami oraz fintechami.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej