Przyznano nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nazywane polskim Noblem wyróżnienia dla krajowego świata nauki zostały przyznane. W trakcie ceremonii wręczenia Jarosław Gowin podkreślał, że: „Laureaci Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej reprezentują część świata nauki gotową podjąć ryzyko i spróbować sprostać światowemu poziomowi”

Nagrody zostały przyznane 26. raz. Wyróżnione osoby zostały uhonorowane „za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe , które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.”

Tegorocznymi laureatami zostali profesorowie: Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krzysztof Pomian z CNRS w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy z laureatów otrzyma po 200 tys. zł.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodatkowo zaakcentował znaczenie zaangażowania naukowców w dyskusję publiczną, ponieważ widzi ich znaczącą rolę w kształtowaniu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Nagrody Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki wręczane są od 1992 r. Do dziś wyróżnionych zostało 95 naukowców.