Rawicz dla biznesu

Położony w Wielkopolsce Rawicz słynie z zabytkowych plant, gospodarnych mieszkańców i wielkich talentów. O planach rozwoju regionu z burmistrzem Grzegorzem Kubikiem rozmawia Kinga Kokoszka.

Czym wyróżnia się Miasto i Gmina Rawicz?

Rawicz to przede wszystkim dobre miasto do życia, ze wspaniałą historią oraz wyjątkowymi zabytkami, jak drugie pod względem długości planty w Polsce. To także miejsce, gdzie dba się o talenty, czego przykładem jest lekkoatletka Anita Włodarczyk – zdobywczyni medali olimpijskich. Dużym atutem jest położenie między Wrocławiem a Poznaniem przy drodze S5 i linii kolejowej. Obecnie stawiamy na rozwój gospodarki. Pierwszym krokiem w tę stronę było wyznaczenie 50 ha terenów inwestycyjnych dla przemysłu w pobliżu drogi S5 oraz DK36.

Jak wyglądają plany rozwoju regionu w najbliższych latach?

To przede wszystkim wspomniane już wcześniej zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To tereny położone na północ od Rawicza i tam chcemy tworzyć warunki pozwalające na rozwój przemysłu i liczymy na zainteresowanie potencjalnych inwestorów. W zmianach do stadium obszar ten planujemy powiększyć o kolejne 180 ha.

Które z dotychczasowych działań były najważniejsze w Pana kadencji?

Z perspektywy gospodarczej to przede wszystkim zmiany w studium, przygotowanie nowych planów miejscowych oraz powołanie Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Ważne jest również działanie na rzecz umocnienia wizerunku miasta otwartego na  inwestorów i tworzącego dobre warunki życia mieszkańców.

Kto jest kluczowym przedsiębiorcą dla regionu?

Ważne i rozpoznawalne marki to m.in. RAWAG, Fermy Drobiu Woźniak, Rawibox, Fritz Hansen czy Grupa Pieprzyk.

Co zyskują potencjalni inwestorzy działając w regionie ?

Powołałem specjalne biuro wspierające firmy już działające w regionie. Te same osoby odpowiadają za zainteresowanie Inwestorów Rawiczem. Pomagamy wieloaspektowo. Przedsiębiorca, wybierając Rawicz, ma poczucie, że to dobre miejsce do inwestowania.

Jakie działania prowadzone są dla rozwoju turystyki w regionie?

Ze względu na to, że południowo-zachodnia część Wielkopolski ma charakter równinny i rolniczy, działają tu głównie gospodarstwa agroturystyczne. Staramy się stworzyć m.in. sieć tras rowerowych prowadzących wzdłuż drogi S5 i łączących Rawicz z Dolnym Śląskiem i ciągnących się aż do Leszna. Miasto przechodzi zmiany nie tylko gospodarcze. W najbliższych latach planujemy poddać rewitalizacji zabytkowe planty oraz przebudować rynek wraz z deptakami. Budujemy nowe mieszkania, zachęcając także do korzystania z programu Mieszkanie Plus. Zależy nam na tym, aby miasto było ciekawym miejscem do odwiedzenia, ale także do zamieszkania.