Aby być konkurencyjnym, trzeba być nowoczesnym – podsumowanie
VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

Przed jakimi wyzwaniami stoi polska gospodarka, co wpływa obecnie na jej rozwój oraz czy polskie firmy oraz uczelnie mogą skutecznie konkurować z podmiotami z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych – między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się 24 i 25 września w Międzynarodowych Targach Poznańskich. W inauguracji wydarzenia wzięła udział Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii.

Wydarzenie zgromadziło ponad tysiąc uczestników z całej Polski. Najważniejszym celem kongresu było stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorców, naukowców, samorządowców oraz administracji centralnej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia było hasło Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości.

W ramach kongresu odbyło się blisko 30 paneli dyskusyjnych, w ramach których podejmowane były najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, jak m.in. poziom polskich innowacji, rola uczelni wyższych w kształtowaniu rynku pracy, wyzwania rynku energetycznego, rozwój regionalny w perspektywie 2014-2020, rynek mieszkaniowy w Polsce, współpraca biznesu oraz samorządów, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy komercjalizacja badań. W ramach kongresu odbyły się również warsztaty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach których można było uzyskać pomoc związaną ze składaniem wniosków o dofinansowanie projektów.

Dotychczas mieliśmy okazję pokazać walory gospodarcze województwa śląskiego, lubelskiego, łódzkiego oraz lubuskiego. W tym roku postawiliśmy na województwo wielkopolskie jako miejsce, w którym współpraca biznesu oraz nauki pozwala na tworzenie wielu innowacyjnych rozwiązań oraz prowadzenie zaawansowanych badań naukowych. Nie zapominamy również o samorządach, których działania rozwijają naszą gospodarkę i stanowiły istotny punkt tegorocznych rozmów – mówi organizator wydarzeniaWojciech Pomarański – prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

W ramach kongresu funkcjonowała strefa wystawiennicza, w ramach której polscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy mogli promować swoje usługi, produkty oraz tereny inwestycyjne. Organizatorzy zaprosili do strefy wystawienniczej  między innymi firmę Volkswagen Poznań, FANUC Polska, Politechnikę Poznańską, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, PORSCHE czy Województwo Zachodniopomorskie.

Podczas kongresu nagrodzono również najprężniej działające polskie firmy i instytucje, które otrzymały wyróżnienia przyznawane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Pierwszy dzień wydarzenia zwieńczyła gala, w ramach której przyznane zostały również nagrody specjalne – Ikona Przedsiębiorczości dla Zygmunta Solorza, twórcy Telewizji Polsat, Ikona Nauki dla prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ikona Samorządu, którą otrzymał Wadim Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli.

Nasza redakcja była Głównym Patronem Medialnym wydarzenia.

Idea

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała 5 lata temu z inicjatywy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 7 listopada 2013 roku w Katowicach i skupiła uwagę środowisk naukowych, uczelnianych, samorządowych oraz instytucjonalnych.

Głównym osią Kongresu jest trójpodział polskiej gospodarki: biznes-nauka-samorząd. Doświadczenie uczestników oraz ich zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki jest dla nas gwarantem merytorycznej dyskusji. W obecnych czasach dobra koniunktura gospodarcza jest efektem dobrej współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami oraz samorządowcami, którzy dbają o pozycję polskiej gospodarki zarówno na rynku europejskim, jak i światowym.

Wnikliwa analiza rynku, prowadzona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pozwala na wysnucie wniosku, że bez efektywnej współpracy świata nauki, biznesu oraz samorządów polska gospodarka nie będzie miała możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia jest również rola instytucji pośredniczących w przekazywaniu środków z Unii Europejskiej, takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, które stymulują rozwój oraz postęp technologiczny polskich firm i przedsiębiorstw, skupionych wokół innowacyjnych działań na rzecz polskiej gospodarki.

Szczególną rolę pełnią na podczas kongresu przedstawiciele samorządów, które aktywnie promują swoje tereny inwestycyjne, przyciągając do miast i gmin potencjalnych inwestorów, którzy lokując swoje fabryki w atrakcyjnych lokalizacjach wspierają lokalny rynek pracy.

Wierzymy, że współpraca pomiędzy przemysłem, nauką i samorządem jest jedynym możliwym środkiem do poprawy naszej gospodarki. Dlatego chcemy doceniać i wspierać najlepsze placówki naukowe, wyższe uczelnie, firmy, samorządy oraz spółki komunalne, które według nas dobrze spełniają swoją rolę i mogą się pochwalić najlepszymi wynikami w swoim sektorze gospodarki.

Mamy nadzieję, że tegoroczny Polski Kongres Przedsiębiorczości będzie odgrywał szczególną rolę na polskiej mapie biznesowej i będzie miejscem spotkania osób, których los polskiej gospodarki nie jest obojętny.