Rozwój mimo przeszkód

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Kierowany przez Marzenę Koppenberg Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. to przykład przedsiębiorstwa, które stawia na ciągły rozwój – zarówno pod kątem infrastruktury, jak i działalności edukacyjnej.

Obecnie zarząd oczekuje na decyzję o dofinansowaniu modernizacji i rozbudowy zakładu, który już teraz jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. W międzyczasie uzupełnia wyposażenie edukacyjne o kolejne środki dydaktyczne, które cieszą dzieci i młodzież licznie odwiedzające siedzibę firmy. Wydawać by się mogło, że przedsiębiorstwo może śmiało się rozwijać, jednak pewne niedoskonałości prawne powodują, że ZZO Olszowa musi szczególnie ostrożnie planować podejmowanie kolejnych decyzji.

Większość wytwórców odpadów zastanawia się czemu ma służyć ich segregacja. Specjaliści branży doskonale znają zalety i korzyści płynące z zagospodarowywania odpadów. Pozostaje pytanie: po co segregować, skoro odzyskanych materiałów nie ma kto odbierać? W Polsce zdecydowanie brakuje rozbudowanej branży recyklerów. Marzena Koppenberg, prezes ZZO Olszowa zwraca uwagę na konieczność stworzenia odpowiednich uwarunkowań prawnych, które doprowadziłyby do wprowadzenia realnego pojęcia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Producenci opakowań powinni ponosić odpowiadające rzeczywistości koszty ich recyklingu. Tymczasem w Polsce, w porównaniu z innymi krajami, są one bardzo niskie. Problemem jest również brak rynku zbytu tych produktów.

Czy prywatne zakłady zajmujące się zagospodarowaniem odpadów są gorsze od tych zarządzanych przez samorządy? Prezes Koppenberg nie chce wydawać w tej sprawie wyroków, ale wskazuje na kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę. – Przede wszystkim należałoby określić w przepisach standardy działania tych instalacji. W przeszłości istniały już takie przepisy, jednak zostały uchylone. Tymczasem wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych zawęziłoby liczbę nierzetelnych podmiotów, które kierują się nie tyle względami ekologicznymi, co zyskiem – mówi prezes Koppenberg.– Będąc w 100 proc. własnością jednostek samorządu terytorialnego musimy być w pełni transparentni i działać zgodnie z prawem. Nie możemy pozwolić sobie na podejmowanie żadnych ryzykownych działań – tłumaczy Marzena Koppenberg. – Narzędziem w walce z nierzetelnymi podmiotami nie powinny być tylko kontrole upoważnionych do tego organów. Należy przede wszystkim zapobiegać. Warto wprowadzić skrupulatne oceny wydawanych pozwoleń, zestawiając ze sobą deklarowane moce przerobowe z tymi faktycznymi. To pozwoliłoby na wstępie odsiać nierzetelne przedsiębiorstwa od tych, które chcą działać zgodnie z przepisami – dodaje prezes ZZO Olszowa.

Zakład należy do aż 13 samorządów znajdujących się w dwóch województwach – wielkopolskim oraz dolnośląskim. Jak pogodzić interesy tylu podmiotów i efektywnie rozwijać przedsiębiorstwo? – Liczą się przede wszystkim właściwa komunikacja oraz chęci współpracy. Na bieżąco informuję włodarzy o sytuacji finansowej spółki, podejmowanych i planowanych działaniach czy zmieniających się dynamicznie, szczególnie w ostatnich miesiącach, uwarunkowaniach prawnych. Należy się spotykać i rozmawiać o wszelkich aspektach, zarówno dobrych, jak i złych – odpowiada prezes Koppenberg.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej