Rozwój poprzez ekologię

Samorządowcy muszą podejmować trudne decyzje. Powinni zadbać zarówno o pozyskanie inwestorów, potrzeby mieszkańców, jak i ekologię czy turystykę. To zadania często trudne do pogodzenia, jednak tę drogę rozwoju wybrał wójt Franciszek Szmigiel dla gminy Tomaszów Mazowiecki.

Jak wygląda ekologiczna strategia gminy Tomaszów Mazowiecki?

Nasze cele ekologiczne realizujemy wielotorowo. Zakończyliśmy I etap kanalizacji (powstała oczyszczalnia i 60 km kanalizacji zbiorczej), realizujemy II etap – około 40 km kanalizacji. Modernizujemy ujęcia wody – ponad 70 proc. Mieszkańców już korzysta z bardzo dobrej jakości wody. W najbliższym czasie pięć miejscowości będzie posiadać sieć gazową. Przygotowaliśmy projekt unijny dla około 200 gospodarstw domowych na wykonanie odnawialnych źródeł energii. Zastosowane będą kolektory solarne, fotowoltaika oraz piece na pelet. W 50 proc. dofinansujemy koszty przyłączy kanalizacyjnych poprzez WFOŚiGW w Łodzi. Dziś aż 95 proc. naszych budynków użyteczności publicznej opiera się na ogrzewaniu gazowym i olejowym, a także wykorzystaniu pomp ciepła. Jako gmina podpisaliśmy porozumienie z miastem Tomaszów Mazowiecki na wspólną komunikację miejską. Dziś ta komunikacja zarówno na terenie gminy wiejskiej Tomaszów, jak i miasta jest dla wszystkich mieszkańców darmowa. Transport ten obsługuje aż 25 autobusów hybrydowych. To kolejny krok w walce o czyste powietrze na naszych terenach.

Co gmina proponuje przedsiębiorcom?

System podatkowy w gminie jest bardzo przyjazny przedsiębiorcom. Niezmiennie od kilku lat nie podnosimy kwot, wręcz przeciwnie, obniżamy niektóre podatki. W ostatnich miesiącach ukończyliśmy uzbrajanie dostępnych terenów inwestycyjnych położonych przy węźle trasy S8-Tomaszów Centrum. Mamy czternaście hektarów terenów gminnych, a tuż obok znajduje się 6 hektarów należących do prywatnych inwestorów. Na cały teren mamy przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego. Tereny te mają doprowadzone media i drogę dojazdową. Bierzemy także udział w projekcie „Aktywni gospodarczo” realizowanym przez urząd miasta i powiat tomaszowski. Obserwujemy spore zainteresowanie ze strony przedsiębiorców naszą ofertą inwestycyjną i czekamy na konkretne realizacje. Naszym priorytetem było przygotowane terenów tak, by zainteresowany inwestor miał już wszystko gotowe. W kwestiach promocji i dotarcia do biznesu współpracujemy też z PAIiH i urzędem marszałkowskim woj. łódzkiego, a także korzystamy z kontaktów i poleceń obecnych w gminie przedsiębiorstw. Taką formą promocji gospodarczej było też nasze ubiegłoroczne zaangażowanie w Polski Kongres Przedsiębiorczości. Wydarzenia gospodarcze zawsze mają dla nas wartość. Zarówno prelekcje doświadczonych ekspertów z poszczególnych branż, jak i spotkania, które na kongresie się odbywają, często już po zakończonych sesjach tematycznych. Po takich rozmowach często pojawiają się nowe pomysły. Uważam, że wnosi to dużo do naszej codziennej pracy.

Jakie inne inwestycje mają miejsce w gminie?

Oddaliśmy niedawno nowe budynki – komunalny i socjalny dla 10 rodzin. W tej chwili przygotowujemy program mieszkaniowy dla ludzi młodych. Posiadamy ponad 20 działek pod budowę mieszkań, które chcemy sprzedać po preferencyjnych cenach, oczywiście na określonych warunkach. Osoby młode, do których skierowany jest ten projekt, wykazują nim duże zainteresowanie. Prawdopodobnie uruchomimy to już wiosną przyszłego roku. Nie rejestrujemy nowych zgłoszeń na mieszkania komunalne, ale w najbliższych latach w pełni zmodernizujemy trzy bloki komunalne. Znacznie zwiększyliśmy gminny budżet przez ostatnie lata. Mamy obecnie nadwyżkę operacyjną, tak aby móc inwestować zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych. Udało się to przede wszystkim dzięki aktywnemu zespołowi, który mam w gminie. Zawsze zastanawiamy się z radą, czy wydana złotówka będzie mogła przynosić następne korzyści. Gmina Tomaszów to nie tylko miejsce do inwestowania, zamieszkania, ale także aktywnego wypoczynku. Naszą gminę okalają piękne tereny (Zalew Sulejowski, Rzeka Pilica, 2 parki krajobrazowe). Budujemy także szlak wodny na Pilicy, obok tej trasy chcemy dokończyć budowę ścieżek rowerowych. Mamy ciekawy projekt zagospodarowania terenów nad Zalewem Sulejowskim, przy zaporze w Smardzewicach.

Jakie są plany na dalsze lata?

Naszym celem jest rozwój wielokierunkowy. Zdajemy sobie sprawę, że zdobycie środków unijnych, wybudowanie bądź rozbudowanie infrastruktury, czy rewitalizowanie terenów to potężne inwestycje, które będziemy musieli utrzymać. W tym aspekcie upatrujemy szansy w nowych przedsiębiorcach. Dlatego równolegle rozwijamy tereny inwestycyjne, jak i tereny rekreacyjne. Zdobyliśmy sporo środków unijnych, mamy też własne, dzięki którym możemy realizować te inwestycje. W najbliższych latach priorytetem będzie też przebudowa dróg lokalnych, które mocno ucierpiały przy budowie kanalizacji. Chcemy gminę rozwijać w sposób zrównoważony, w zgodzie z naturą i zaspokajaniem potrzeb naszych mieszkańców.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej