Solidny filar

Rozmowa z Maciejem Adamcem, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Sosnowcu.

„Hutnik”, jako jedna z niewielu spółdzielni w kraju, została wyróżniona Filarem Spółdzielczości 2018. Jakie uczucia towarzyszyły Panu podczas odbioru tej nagrody?
Niezmiernie się cieszę, że doceniono nasze starania na rzecz mieszkańców. Od lat dbamy o to, aby w naszej spółdzielni obsługa i komfort życia mieszkańców były na coraz wyższym poziomie. Staramy się, aby sprawy naszych mieszkańców były załatwiane pozytywnie i bez zbędnej zwłoki. Problemy chcemy rozwiązywać szybko i skutecznie.

Spółdzielczość mieszkaniowa nieustannie spotyka się z krytyką i zmianami w regulacjach prawnych. Czy to wpływa na codzienne zarządzanie?
Członków spółdzielni w Polsce jest kilkanaście milionów i wydaje się, że politycy zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, powinni bardziej doceniać oraz lepiej wykorzystywać ten potencjał. Przykładowo, środki zewnętrzne powinny być wykorzystywane tam, gdzie ludzi jest najwięcej, czyli właśnie w spółdzielczości. Dziwi mnie fakt, że rządzący nie chcą wykorzystać tego ogromnego społecznego potencjału.

Co wyróżnia „Hutnik” na tle innych spółdzielni w Polsce?
Byłbym szczęśliwy móc powiedzieć, że nic. Uważam, że najlepiej by było, gdyby wszystkie spółdzielnie starały się robić to, co do nich należy. Niestety, jak widzimy prawda jest inna. Dlatego staramy się zmieniać postrzeganie spółdzielczości, gdyż ma ona ogromny potencjał, ale warunkiem jest jej dobre zarządzanie. Budujemy osiedlowe chodniki, parkingi, wybudowaliśmy profesjonalne miniboisko do koszykówki oraz budujemy strefę seniora.

Jakie są plany na przyszłość?
Chcemy zakończyć prowadzone obecnie prace: wymianę wind, termomodernizację i wprowadzanie monitoringu naszych zasobów, który znacznie poprawia bezpieczeństwo. Wspólnie z gminą Sosnowiec przymierzamy się do budowy parku. Rozwijamy działalność klubu osiedlowego, który osiąga ogromne sukcesy. W ubiegłym roku zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkursie wojewody na najlepiej zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Wydaje mi się, że prawdziwym filarem spółdzielczego działania powinna być właśnie systematyczna praca oraz dobra komunikacja z mieszkańcami.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej