Świdnik dla natury

Świdnik słynie głównie z wytwórni śmigłowców WSK PZL Świdnik, znany jest również z kolonii susłów perełkowanych, będących gatunkiem zagrożonym i pod ochroną w ramach programu Natura 2000, żyjącej na trawiastym lotnisku, tuż obok Portu Lotniczego. Rozmowa z Waldemarem Jaksonem – Burmistrzem Miasta Świdnik

Zostali Państwo nagrodzeni tytułem Ekostrateg 2018. Czym dla Państwa jest to wyróżnienie?
To wyróżnienie szczególnie podkreśla naszą działalność ekologiczną i projekty z nią związane, które skutecznie realizujemy od lat. Świdnik kształtuje swój potencjał gospodarczy w kontekście przyszłych lat i kooperacji z przyrodą. Cieszymy się bardzo, ze zostały one docenione na tak prestiżowym wydarzeniu, jak Polski Kongres Przedsiębiorczości.

Co wyróżnia Świdnik na tle innych miast w Polsce, a szczególnie w województwie lubelskim?
Przede wszystkim przemysł. Jesteśmy miastem, w którym swoją siedzibę mają zakłady WSK PZL-Świdnik produkujące śmigłowce, a niegdyś słynne motocykle WSK. Tę ostatnią produkcję chcemy wznowić. Mimo, że jesteśmy miastem średnim, liczącym 40 tys. mieszkańców, Świdnik jest bardzo silny gospodarczo. W 2016 roku otworzyliśmy strefę aktywności gospodarczej, w której lokują swoje działania polscy oraz zagraniczni inwestorzy.

Skutecznie pozyskują Państwo środki unijne. Proszę opowiedzieć o najciekawszych projektach zrealizowanych dzięki wsparciu zewnętrznemu.
Nawiązując do wyróżnienia Ekostrateg 2018, pozwolę przytoczyć inwestycję o wartości 34 mln zł dofinansowaną w wysokości 29 mln zł z Funduszu Spójności UE. Zakres projektu obejmuje budowę kolektora deszczowego, którego celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe i polepszenie stanu wód na terenie naszej gminy. Inwestycja realizowana jest od 2010 r., a zakończy się w 2020. W ramach tego projektu przygotowujemy Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik, co pozwoli na zaplanowanie kolejnych działań na rzecz ochrony środowiska. Pozyskaliśmy również środki z UE w ramach RPO WL na instalację na domach mieszkalnych kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na łączną kwotę 7,6 mln zł.

Jakie są największe wyzwania, przed którymi teraz Państwo stoją?
Nieustannie działania na rzecz poprawy jakości życia naszych mieszkańców i przyciągnięcie nowych: upowszechnienie zdrowego stylu życia poprzez rozwój dyscyplin sportowych oraz terenów rekreacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej i komunikacji publicznej, poprawa infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwa plany na najbliższą przyszłość?
Jesteśmy na etapie realizacji kilku ważnych i dużych inwestycji. Wspomniany już kolektor deszczowy, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego o wartości 52 mln zł, budowa ul. Kusocińskiego łączącej drogę ekspresową ze wschodnią częścią miasta oraz z Portem Lotniczym o wartości 24,5 mln zł (dotacja z UE – 17 mln zł). W 2020 r. zamierzamy oddać do użytku inwestycję mieszkaniową w ramach Programu Mieszkanie Plus. Stawiamy również na rozwój gospodarczy i strefę aktywności gospodarczej, którą uzupełniamy o brakującą infrastrukturę. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie Świdnik stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej