Sztuka zarządzania miastem

Miasto to przede wszystkim ludzie. Zadaniem samorządowców jest stworzyć jak najlepsze warunki dla obecnych i potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów. O tym, jak to zrobić, mówią: burmistrz Kępna – Piotr Psikus, prezes Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S. A – Kamil Mega oraz prezes Zakładu Usług Komunalnych „Caloring” – Adam Tomalkiewicz. 

Czym wyróżnia się gmina Kępno?

Piotr Psikus: Przede wszystkim mamy aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców. To oni po roku 1989 wzięli sprawy w swoje ręce i zdecydowana większość z nich otworzyła działalność gospodarczą. Założone w tamtym czasie firmy są dziś dużymi zakładami pracy, związanymi głównie z branżą stolarską. W regionie działają również zakłady zajmujące się budową konstrukcji stalowych – to tu powstawały konstrukcje na Stadion Narodowy czy na stadion Lecha Poznań. W najgorszym momencie w gminie Kępno bezrobocie wynosiło 9 proc, dziś natomiast brakuje rąk do pracy. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie 2 proc., a liczone metodą europejską – na poziomie -14 proc. Region jest doskonale skomunikowany z Wrocławiem, który jest dużym ośrodkiem akademickim – transport między miastami trwa 50 minut. Stworzyliśmy na tyle komfortową sytuację, że jeżeli ktoś jest chętny do pracy to zajęcie w regionie na pewno znajdzie. Brakującą liczbę pracowników uzupełniają obcokrajowcy. W ponad 50-tysięcznej gminie mamy około 6 tys. osób narodowości ukraińskiej.

Jakie działania prowadzicie Państwo w sferze socjalnej dla mieszkańców?

PP: Staramy się w Kępnie zatrzymać młodych ludzi na różne sposoby, choćby poprzez budownictwo mieszkaniowe. W ramach programu Mieszkanie Plus budujemy dwa bloki w wysokim standardzie, z windami i miejscami parkingowymi dla każdego lokatora. Zgodnie z przeznaczeniem programu, głównie dla młodych mieszkańców i rodzin z małymi dziećmi. Te bloki będą oddane do użytku we wrześniu br. Jesteśmy w trakcie budowy krytej pływalni, która będzie czynna już jesienią. Dysponujemy halą widowiskowo-sportową, która działa od 1999 r. W ubiegłym roku reaktywowaliśmy kino, które obecnie jest jednym z najlepiej wyposażonych w kraju. Dbamy również o już doskonale rozwiniętą bazę oświatową. Zaczynając od żłobków, poprzez przedszkola i szkoły podstawowe. W tych ośrodkach mamy nie tylko miejsca dla dzieci, ale również dobrze wykształconą kadrę pedagogów. O starszych mieszkańcach również nie zapominamy. Prężnie działa Rada Seniorów, wprowadziliśmy kępińską kartę seniora – wydaliśmy ich już ponad 2000, tworzymy budżet obywatelski, w którym ludzie starsi również biorą udział. Dodatkowo wspieramy mieszkańców funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych, które dzięki nam mają wkład własny wymagany do realizacji projektów. Mamy prężnie rozwijające się kluby sportowe, dla których dofinansowanie na ten rok opiewa na blisko 500 tys. zł. Jako samorząd jesteśmy cały czas nastawieni proinwestycyjnie.

Czy posiadacie Państwo wolne tereny inwestycyjne?

PP: Jakiś czas temu zorganizowaliśmy spotkanie „Kawa z biznesem”, na którym pokazaliśmy wolne tereny inwestycyjne, które są w Kępnie bardzo atrakcyjne. Promowaliśmy je również na targach w Nadarzynie pod Warszawą. Właścicielem tych gruntów jest Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa. Leżą one w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i na miejscu skrzyżowania się drogi S8 z budowaną drogą S11. Jako gmina posiadamy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, dzięki czemu mamy uregulowane przeznaczenie konkretnych działek. Co więcej, są to tereny całkowicie uzbrojone. Grunty te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.

Dla zwiększenia komfortu życia mieszkańców i wsparcia przedsiębiorców realizujecie Państwo szereg inwestycji drogowych. Co udało się zrobić dotychczas?

Kamil Mega: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. wykonało dla gminy Kępno w 2017 roku następujące zadania: budowa ulic Chełmońskiego i Karłowicza, Wiłkomirskiego i Kurpińskiego, budowa drogi gminnej Olszowa-Kierzno, a także dróg gminnych w Mikorzynie, Mechnicach, Świbie i Rzetni. Całkowity koszt wykonanych zadań to ponad 7 mln zł brutto. W roku 2018 będziemy realizować już podpisane umowy na przebudowę ulic Sygietyńskiego i Sportowej, budowę drogi na odcinku Przybyszów-Szklarka Mielęcka oraz w Mianowicach. Ponadto w bieżącym roku podpisaliśmy kolejne umowy, na przebudowę ulicy Ruchu Oporu, a także budowę ulic na osiedlu Jana Pawła II, czyli na ulicach Wiosennej, Letniej i Jesiennej. Te inwestycje, przewidziane na 2018 rok, opiewają na kwotę 5 mln zł brutto.

Adam Tomalkiewicz:. Posiadamy szeroki profil produkcji, wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt, własny transport i ekipy montażowe. W roku 2017 wartość naszych prac wyniosła około 770 tys. zł, a w roku 2018 zakładamy, że będzie to 820 tys. zł. Od początku działalności, Zakład Usług Komunalnych współpracuje z Gminą Kępno, zajmując się sprzątaniem wybranych dróg zarządzanych przez gminę, równaniem dróg gruntowych oraz zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych. Ponadto spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju.

Jesteście Państwo beneficjentem dotacji unijnych. Jakie działania udało się wesprzeć środkami z zewnątrz?

PP: W ubiegłym roku pozyskaliśmy 44 mln zł dotacji przeznaczonych na drogi, inwestycje sportowe oraz oświatowe. Poza działaniami związanymi z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej, pozyskiwaliśmy dofinansowania na wydarzenia kulturalne. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Festiwal Trzech Kultur, którego drugą edycję chcemy zaproponować mieszkańcom również w tym roku. W murach Kępna zapisana jest niezwykła historia trzech nacji i kultur. Jest to jedno z nielicznych, niewielkich miast, w którym zgodnie współistniały aż trzy religie: rzymskokatolicka, ewangelicko–augsburska i mojżeszowa.