Konkurencja napędza innowacyjność

Centrum Transferu Technologii EMAG wdraża nowatorskie rozwiązania w dziedziny automatyki, bezpieczeństwa i kontroli jakości produktów wzbogacania węgla w branży wydobywczej, które są opracowywane zarówno przez własnych inżynierów jak i przez polskie instytuty naukowe. O działalności spółki mówi prezes Anna Kubańska. Jako jedyne Centrum Transferu Technologii w Polsce, EMAG zostało wyróżnione nagrodą Lider Konkurencyjności. Czym dla […]

Maszynowe atelier

Zadaniem Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. jest przede wszystkim transfer rozwiązań technologicznych do odbiorców komercyjnych. Przez lata działalności stało się znaczącym dostawcą innowacyjnych i unikatowych technologii w hydraulice i automatyce przemysłowej, miernictwie przemysłowym, systemach geofizycznych oraz energetyce. CTT EMAG Sp. z o.o. w ostatnich latach aktywnie uczestniczyło w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, częściowo finansowanych […]