Dane łatwiej będą mogły być wykorzystywane do celów komercyjnych

Dokumenty i dane gromadzone przez urzędy, spółki państwowe i instytucje naukowe mają być łatwiej dostępne do celów komercyjnych. Według luźnych szacunków Komisji Europejskiej biznesowy potencjał otwartych danych publicznych, czyli statystyk gospodarczych, wskaźników środowiskowych, wykresów czy cyfrowych map możliwych do wykorzystania przez każdego, szacowany jest dziś na przeszło 55 mld euro. Tylko w Polsce sektor ten […]

Polski projekt zwycięża w Europie

Projekt budowy sieci szerokopasmowej w Polsce, realizowany ze środków programu Polska Cyfrowa, zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską – European Broadband Awards. Na realizację tej inwestycji przeznaczono 2,5 mld złotych pochodzących z sektora prywatnego i blisko 3,5 mld pomocy publicznej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest największą inwestycją realizowaną przy wsparciu […]

KE zaniepokojona doniesieniami o polskiej mafii śmieciowej

Komisja Europejska zapowiedziała w odpowiedzi na doniesienia o polskiej mafii zarabiającej na sprowadzanych z zagranicy śmieciach, że będzie monitorować sytuację. Bruksela podkreśla jednak, że egzekwowanie prawa leży w gestii państw członkowskich. Brytyjski dziennik „The Telegraph” opisał w niedzielę mechanizm wywozu śmieci z Wielkiej Brytanii do Polski, gdzie następnie zostają podpalone w niewyjaśnionych okolicznościach. Jak tłumaczono, […]

Podsumowanie programu Infrastruktura i Środowisko

W poniedziałek 25 czerwca w warszawskim Kinie Iluzjon odbyło się spotkanie podsumowujące efekty realizacji projektów finansowanych z programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komisji Europejskiej i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu w Polsce. Dzięki pieniądzom pochodzącym z programu udało się m.in.: wybudować 1,5 tysiąca kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, 1,2 […]

Spotkanie dotyczące polityki spójności

W środę 20 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju toczyły się rozmowy dotyczące przyszłości polityki spójności. W obradach wziął udział Marc Lemaître – dyrektor generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej, Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju oraz marszałkowie województw i wiceministrowie odpowiedzialni za fundusze unijne w poszczególnych resortach. Paweł Chorąży – wiceminister inwestycji i […]

Fundraising otworzy się na Unię

Inwestowanie w start-upy za pośrednictwem portali crowdfundingowych ma się stać łatwiejsze. Komisja Europejska przedstawiła właśnie propozycje regulacji, dzięki którym platformy prowadzące zbiórki społecznościowe na innowacyjne projekty biznesowe będą mogły uzyskać specjalną licencję na działalność w całej Unii. Nowe przepisy będą odnosić się przede wszystkim do serwisów, które zapewniają drobnym darczyńcom zwrot z inwestycji – czy […]

Budowa kolejnego odcinka S2 z dofinansowaniem unijnym

Komisja Europejska wydała zgodę dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie budowy odcinka drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Warszawę. Całkowita wartość tej inwestycji to blisko 4,6 mld zł, z czego 1,7 mld zł pochodzi z dofinansowania. Inwestycja obejmie odcinek drogi od węzła Puławska do węzła Lubelska z wyłączeniem tego węzła. W ramach projektu, na południe […]

Podatek cyfrowy: rekomendacje KE

Ministerstwo Finansów uwzględni rekomendacje KE w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej – poinformował PAP zastępca dyrektora departamentu systemu podatkowego w MF Filip Majdowski. W resorcie powołano zespół badający różne możliwości wprowadzenia takiego opodatkowania. Zastępca dyrektora departamentu systemu podatkowego w MF Filip Majdowski poinformował PAP, że decyzji finalnej dotyczącej tego, jakie opodatkowanie gospodarki cyfrowej wchodzi w grę, […]

Punkty za VAT od Brukseli dla rządu

Komisja Europejska uznaje sukces polskiego rządu w uszczelnieniu systemu podatkowego. Ograniczanie deficytu strukturalnego to dla unijnych urzędników ważny wskaźnik oceny naszej wiarygodności. Wiele państw członkowskich UE przekonuje KE, że poprawią kondycję swoich finansów publicznych dzięki działaniom dyskrecjonalnym. To zwykle zapowiedzi ograniczenia wydatków lub zwiększenia wpływów do krajowego budżetu. Brukselscy urzędnicy podchodzą z ostrożnością do takich […]

UE chce zlikwidować niepewność zatrudnienia

Unia pracuje nad rozszerzeniem obowiązków informacyjnych wobec pracowników w celu zwiększenia przewidywalności zatrudnienia. Jednak niektóre zaproponowane regulacje mogą uniemożliwić zlecanie godzin nadliczbowych w razie nagłej potrzeby pracodawcy. W Komisji Europejskiej trwają obecnie prace nad nową dyrektywą w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dalej: dyrektywa lub dyrektywa informacyjna). Jej projekt został przedstawiony […]