Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Rozwój mimo przeszkód

Kierowany przez Marzenę Koppenberg Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. to przykład przedsiębiorstwa, które stawia na ciągły rozwój – zarówno pod kątem infrastruktury, jak i działalności edukacyjnej. Obecnie zarząd oczekuje na decyzję o dofinansowaniu modernizacji i rozbudowy zakładu, który już teraz jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. W międzyczasie uzupełnia wyposażenie edukacyjne o kolejne […]

Wodne innowacje

ZGWK Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim to jasny punkt na mapie proekologicznych spółek komunalnych. Działa skrupulatnie i konsekwentnie spełnia swoje podstawowe zadania, ale wykracza też poza ich zakres. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego […]

Najlepsza woda w kraju

Średzka Woda Sp. z o. o. podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Zielonej Górze została uhonorowana tytułem Ekostratega 2017.Docenione zostało skuteczne podłączenie 15 miejscowości w praktycznie 10 lat oraz edukowanie społeczeństwa w szeroko pojętej kwestii korzystania z zasobów wodnych. Spółka nie spoczywa jednak na laurach, jak podkreśla prezes zarządu Antoni Biszczak: – To nie tylko […]