Innowacje to ich specjalność

Braintri to przedstawiciel polskich fintechów, który w swojej pięcioletniej historii zdążył już zaistnieć w świadomości specjalistów z całego świata i oferuje kilka innowacyjnych rozwiązań. O nowych technologiach mówi wiceprezes spółki – Wojciech Zatorski. Braintri jest laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018. Jak wyglądała Państwa droga do tego wyróżnienia? Nasza firma od 5 lat prowadzi technologiczne projekty […]

Potencjał rośnie w miarę kształcenia

Uczelnie wyższe powinny dziś – bardziej niż kiedykolwiek – dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Za tym muszą iść rozszerzone programy praktyk zawodowych, możliwość zdobywania wiedzy poza granicami kraju i wsparcie socjalne dla studentów, którym ciężko pogodzić życie rodzinne z edukacją. Wizja ta przypomina obietnice wyborcze, które nie doczekają się spełnienia, ale studenci […]