Firma nie pozbędzie się związkowca

Rząd chce przyspieszyć przywracanie do pracy bezprawnie zwolnionych. Ma to zabezpieczyć interesy pracowników chronionych. Ale może też wywołać kadrowy chaos. Sąd I instancji będzie mógł nakazać zatrudnienie bezprawnie zwolnionych już w swoim wyroku (bez czekania na uprawomocnienie). A w przypadku m.in. związkowców i kobiet w ciąży – nawet w trakcie postępowania, tuż po wniesieniu odwołania […]

Kontrola w polskim Amazonie?

Kiedy pojawiła się informacja o utworzeniu centrów logistycznych amerykańskiego Amazona w Polsce, było to traktowane jako panaceum na szalejące bezrobocie. Dziś problem bezrobocia minął, za to Amazon zdecydowanie stracił wizerunek dobrego pracodawcy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska złożyła wniosek do Głównego Inspektora Pracy o kontrolę w polskich magazynach Amazona. Jest to reakcja […]

UE chce zlikwidować niepewność zatrudnienia

Unia pracuje nad rozszerzeniem obowiązków informacyjnych wobec pracowników w celu zwiększenia przewidywalności zatrudnienia. Jednak niektóre zaproponowane regulacje mogą uniemożliwić zlecanie godzin nadliczbowych w razie nagłej potrzeby pracodawcy. W Komisji Europejskiej trwają obecnie prace nad nową dyrektywą w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dalej: dyrektywa lub dyrektywa informacyjna). Jej projekt został przedstawiony […]

Umowa z pracownikiem, który zaraz potem idzie na chorobowe?

Zawarcie umowy z kobietą w ciąży tuż przed porodem czy podpisanie kontraktu z pracownikiem, który zaraz potem udaje się na zwolnienie chorobowe czy urlop wychowawczy, może spowodować podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS. Zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorcy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Koszt zatrudnienia pracownika 2018: Ile pracodawca zapłaci składek […]

Unijna inspekcja pracy budzi niepokój

Nowa wspólnotowa instytucja miałaby monitorować transgraniczne usługi i pracę. Polskie firmy obawiają się kolejnych ograniczeń na europejskim rynku. Propozycję powołania unijnej inspekcji pracy przedstawiła Komisja Europejska. Ogólne założenia są już konsultowane ze wspólnotowymi zrzeszeniami związków zawodowych i organizacji pracodawców. Wynik tych rozmów KE ma przedstawić w połowie marca. Wstępnie polskie związki nie przeciwstawiają się inicjatywie, […]