Zamówienia publiczne: Przedsiębiorca jest bity z każdej strony.

Jeśli firma nie zapłaci kary umownej, to może być nawet wykluczana z przetargów. Jeśli zapłaci, to może się pozbawić szansy na miarkowanie kary przez sąd. Kary umowne potrafią być mocno zawyżone. Zdarzają się nawet takie, których wysokość przewyższa wynagrodzenie wykonawcy. Co więcej, stosunkowo trudno walczyć o ich obniżenie w trakcie przetargu, gdyż wciąż pokutuje przekonanie, […]

Upływa termin rejestracji tzw. Małego ZUS

Wtorek to ostatni dzień, w którym przedsiębiorcy mogą zadeklarować płacenie obniżonej składki ZUS. Kto tego nie zrobi do 8 stycznia, będzie mógł skorzystać z Małego ZUS dopiero za rok – przypomina Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Z tzw. małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, […]

Mały ZUS pułapką na firmy

Długa lista wyłączeń uniemożliwiająca skorzystanie z preferencyjnych składek ubezpieczeniowych może pogrzebać mały ZUS. Zamiast korzyści będą problemy. Właściciele małych firm mogą przeżyć przykre rozczarowanie, kiedy po Nowym Roku będą chcieli przejść na mały ZUS. Nie każdy chętny będzie mógł bowiem zapłacić niższe składki. Nie skorzystają z takiej możliwości mikrofirmy z kartą podatkową. Ani korzystający z […]

Gorsze prognozy dla przedsiębiorców

Narodowy Bank Polski opublikował raport dotyczący sytuacji przedsiębiorstw. O ile w II kwartale bieżącego roku sytuacja firm znajdowała się na dobrym poziomie, to prognozy na przyszłość wskazują na pogorszenie. Przedsiębiorcy obawiają się przede wszystkim wzrostu kosztów. Ich zdaniem dalej będzie utrzymywać się presja na wzrost wynagrodzeń, ale mimo wszystko nie powinna się ona nasilać. Jednocześnie […]

Będą nowe przepisy o karaniu spółek za przestępstwa menedżerów

Organizacje biznesowe ostrzegają, że nowe przepisy o karaniu spółek za przestępstwa menedżerów są przesadnie represyjne i nie dają żadnej ochrony drobnym akcjonariuszom. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wywołuje spore zaniepokojenie wśród przedsiębiorców. Zaproponowane regulacje umożliwią wszczęcie śledztwa w sprawie podejrzanej firmy jeszcze przed prawomocnym skazaniem pracownika, który dopuścił się przestępstwa […]

Split payment dla przedsiębiorców

1 lipca w życie weszło tzw. split payment. Dla przedsiębiorców oznacza to podzielność płatności VAT. Zdaniem Ministerstwa Finansów ma to być recepta na oszustwa podatkowe, a zadaniem split payment jest ochrona przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami. Podstawą podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty na dwie części: rachunek wartości sprzedaży netto oraz kwotę odpowiadającą podatku VAT. Podziału automatycznie […]

Uproszczenia dla małych podatników

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by więcej firm mogło sięgać po uproszczenia dla małych podatników. Tyle że już dziś wiele ułatwień jest dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. W zaprezentowanym niedawno pakiecie uproszczeń podatkowych resort finansów zaproponował: ■ podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do statusu małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro, ■ obniżkę stawki CIT […]

Setki tysięcy kas do wymiany. Nowe obowiązki firm

Firmy zostaną zmuszone do wymiany ok. 1,8 mln kas fiskalnych, by umieszczać NIP na paragonie. Potem będą musiały kupić kolejne, działające online. Od razu nie mogą, bo nikt ich jeszcze nie produkuje. Problem wynika z różnych terminów wdrożenia nowych obowiązków przewidzianych przez dwa projekty nowelizacji ustawy o VAT. Pierwsza zmiana powinna wejść w życie już […]

Konstytucja biznesu czeka na podpis prezydenta

Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku działalności, a zarabiający kilkaset złotych miesięcznie Polacy nie będą musieli rejestrować działalności gospodarczej. To kluczowe zmiany, które zawarte są w prawie przedsiębiorców – ustawie, która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). To trzon […]

Automatyzacja jeszcze nie teraz

Chociaż niż demograficzny i deficyty kadrowe są coraz większym problemem pracodawców, to większość firm wciąż nie decyduje się na automatyzację pracy. Z najnowszych badań opublikowanych przez Work Service wynika, że 60% przedsiębiorców nie bierze pod uwagę takiego rozwiązania w najnowszym czasie. Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku populacja naszego kraju zmniejszy się z 38 […]