Ułatwienia dla innowacyjnej działalności

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której celem jest ułatwienie prowadzenia innowacyjnej działalności. W treści dokumenty zostały zawarte m. in. treści o ulgach podatkowych czy wsparci firm działających w strefach ekonomicznych.

Pracując nad dokumentem opracowano działania w ramach ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową, dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych, rozszerzenie możliwości uzyskania statusu centrów badawczo-rozwojowych, a także umożliwienie uczelniom prowadzenie działalności w formie spółek kapitałowych. Są to tylko niektóre ze zmian, które znalazły się w podpisanej nowelizacji ustawy dotyczącej działalności innowacyjnej.

Nowe przepisy to przełom dla projektów badawczych, bowiem wydatki na współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi również będą się kwalifikowały do ulg podatkowych. W wyniku tych działań jest szansa na zwiększenie skali realizacji projektów o charakterze innowacyjnym. Zwiększa się również atrakcyjność Polski dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, które w tym sektorze chcą inwestować.

Podpisanie tej ustawy, a za chwilę wejście jej w życie oznacza kolejną, można powiedzieć III erę – patrząc na cykl legislacyjny – w budowaniu innowacyjnej Rzeczypospolitej, a przede wszystkim w budowaniu środowiska dla wszelkiego typu innowacji w naszym kraju – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Działając zgodnie z nowymi przepisami z infrastruktury Kampusu Nowych Technologii będzie mogło korzystać jednocześnie ok. 100 przedsiębiorców oraz firm realizujących łącznie 70 projektów badawczo-rozwojowych. Przewiduje się, iż rocznie komercjalizowanych tu będzie ok. 10 wyników badań oraz po tyle samo zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych.