To nie tylko lanie wody

Kształtowanie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców obok rutynowych działań związanych z gospodarowaniem wodą i ściekami, to cele ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim. Spółka działa innowacyjnie, wyróżniając się na arenie ogólnopolskiej pracę inwestycyjną i edukacyjną.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. kończy świętować sukces jednej z największych inwestycji w Polsce, pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Projekt ten zapewnił aglomeracji miejskiej nową jakość ochrony środowiska i umożliwił rozwój niemal w każdym calu. Koszt inwestycji to ponad 208 mln zł, z czego 101 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Przedsięwzięcie zwiększyło poziom skanalizowania z 74,8 proc. do 95,4 proc. Korzyści ze zrealizowanego projektu to poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie potencjału rozwoju gospodarczego aglomeracji tomaszowskiej oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i wartości terenów. Zaawansowane technologicznie rozwiązania zostały wprowadzone na zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Szczególnym utrudnieniem był fakt, iż przez cały okres prac budowlanych obiekt funkcjonował.

Dzisiaj oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w kraju, a zastosowane urządzenia i technologie są na światowym poziomie. Zmiany w oczyszczalni budzą niepewność, więc spółka edukuje mieszkańców w kwestii ich wpływu na środowisko. Szczegółowo planuje i konsekwentnie realizuje liczne działania, które mają na celu pomóc wszystkim mieszkańcom w zrozumieniu w jaki sposób, poprzez swoje codzienne działania, mogą nie tylko zadbać o poprawę swojego bezpieczeństwa i jakości życia, ale również mieć rzeczywisty wkład w ochronę środowiska naturalnego W tej chwili trwają przygotowania do kolejnego projektu, pokazujące dokładnie, w którym kierunku ZGWK zmierza. Zakład skupia wokół siebie rozwiązania z zakresu energii odnawialnej i społecznej odpowiedzialności. Dzięki projekcie dotyczącym innowacyjnej turbiny wodnej, będzie produkowana energia. Szczególnie fascynujące w pracy turbiny jest wykorzystanie wody ze ścieku już na etapie oczyszczalni, jako wody technologicznej. A dzięki budowie minielektrowni wodnej, w momencie oddawania wody do rzeki, będzie właśnie wytwarzana energia.

Dzisiaj spółka posiada najnowocześniejsze obiekty w kraju, a zastosowane urządzenia i wykorzystywane technologie są na światowym poziomie. ZGWK dzięki samozaparciu, wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, szczegółowo planując i konsekwentnie realizując swoje działania, nie tylko ma wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, ale również realny wkład w istnienie okolicznej fauny i flory.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej