Tomaszów – idealne miejsce do inwestowania

Wykorzystywanie potencjału centralnego regionu Polski to zadanie realizowane przez władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego. O walorach regionu i wyzwaniach stających przed samorządem w budowaniu gospodarczego centrum Polski mówią prezydent miasta i starosta powiatu.

Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego:
Nasze miasto jest w fazie dynamicznego rozwoju, całkowicie synchronizowanego – zarówno pod kątem gospodarczym, jak i poprawy jakości życia mieszkańców. To idealne miejsce na biznes, jak i na odpoczynek po pracy. Posiadamy niespotykane w skali europejskiej walory przyrody, a jednocześnie proponujemy ulgi dla inwestorów, którzy chcą zatrudniać naszych mieszkańców – zwalniamy z części podatków od nieruchomości. Naszą uwagę skupiamy na tworzeniu programów, które będą kładły nacisk na kształceniu wyspecjalizowanej kadry. Chcemy zaoferować naszym przedsiębiorcom nie tylko tereny, lokalizację, ale także profesjonalnych pracowników. Zaczniemy od przygotowania zaplecza edukacyjnego, tak by potem profesjonalni pracownicy ściągnęli tu pracodawców. Uważam, że jest to strategiczny kierunek, zarówno w skali naszego regionu, jak i kraju. Chcemy otworzyć Tomaszów Mazowiecki na nowoczesne technologie i innowacje, a mieszkańców na większe zarobki.

Projekt „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” wkomponowuje się w całość naszej strategii rozwoju gospodarczego. W ramach projektu odbyliśmy wizyty studyjne w europejskich miastach zbliżonych gospodarczo do naszego. Wzorujemy się na ich rozwiązaniach, obserwowaliśmy Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Austrii i wdrażamy ich pomysły na pracę komórek urzędu miasta. Planujemy wprowadzić nowe ulgi podatkowe m.in. dla branży transportowej, która również jest dla nas strategiczna.

W naszym urzędzie przedsiębiorca otrzymuje kompleksową obsługę, pomagamy w każdej sprawie formalnej, uzyskiwania decyzji od różnych organów. Zaangażowaliśmy nowych pracowników do opieki nad przedsiębiorcami i daje to wymierne korzyści. Zbudowaliśmy relacje pomiędzy światem biznesu a urzędnikami i przełamaliśmy pewne bariery.

Owocem projektu jest katalog terenów inwestycyjnych dostępnych na dedykowanej witrynie www.aktywnigospodarczo.pl. Jest to katalog otwarty, więc każdy zainteresowany może zarówno skorzystać z ofert, jak i udostępnić własną. Poza tym pod tym adresem znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o szkoleniach dla firm, oferowanych dofinansowaniach na działalność czy potrzebnych dokumentach.

Udaje nam się kreować markę regionu jako miejsca przyjaznego dla inwestorów, nie tylko przez działania inwestycyjne, ale także przez wydarzenia kulturalne czy obiekty sportowe.

Rzeczywistość stawia przed nami nowe wyzwania. Drogi dojazdowe, lokalizacja, uzbrojenie terenów to punkty, które już zrealizowaliśmy. Teraz musimy skupiać nasze działania na nowych, wyższych szczeblach rozwoju – kształceniu kadr i potencjale rekreacyjnym.

Mirosław Kukliński, starosta powiatu tomaszowskiego:
Powiat tomaszowski to centrum Polski. Cechuje nas dobre położenie, skomunikowanie z Warszawą, Łodzią, czy aglomeracją śląską i dolnośląską. W obecnej fazie rozwoju gospodarczego naszym ogromnym atutem jest różnorodność gospodarcza. Działające na terenie powiatu firmy mogą się wzajemnie uzupełniać. Prowadzimy szkolnictwo ponadgimnazjalne na bardzo wysokim poziomie. Budujemy Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym będą skoncentrowane wszystkie maszyny służące do praktyk zawodowych dla uczniów wszystkich szkół. Z centrum będą mogli też korzystać nasi przedsiębiorcy, by doszkalać swoich pracowników.
Zachęcamy inwestorów również terenami rekreacyjnymi, jak np. Zalew Sulejowski czy ośrodek olimpijski w Spale. Jest to dodatkowa wartość, tak aby móc na naszych terenach dobrze inwestować i ciekawie żyć.

Cały powiat ma przygotowane tereny inwestycyjne, część z nich jest już całkowicie uzbrojona, jedna z tych stref uzyskała nawet dofinansowanie ze środków unijnych.
Projekt „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, pomógł zarówno otworzyć naszych urzędników na kontakty z przedsiębiorcami, jak i zbudować silne relacje i zaufanie inwestorów do kadry urzędniczej. Stworzona w ramach projektu witryna internetowa: www.aktywnigospodarczo.pl daje dużo możliwości zainteresowanym inwestycjami i ułatwia przekaz informacji odpowiednim komórkom urzędów.
Projekt pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, dofinansowano ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej