Tradycja i nowoczesność

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to największa spółdzielnia w woj. śląskim i jedna z największych w kraju. O sukcesach, pracy i planach na przyszłość mówi prezes zarządu, Krystyna Piasecka.

KSM jest jedną z najprężniej działających spółdzielni w kraju. Jak utrzymują Państwo tak wysoki poziom?
Spółdzielnia miała szczęście do dobrych pracowników i działaczy, a ja zawsze miałam i mam kompetentnych zastępców, wyróżniających się wiedzą, fachowością oraz zaangażowaniem w pracy na rzecz mieszkańców i środowiska. Dla Rady Nadzorczej i Rad Osiedli ale i załogi spółdzielczej, wspólne dobro jest najważniejszą motywacją i celem realizowanych działań. Zawsze pracowałam pod kierunkiem ludzi mądrych, od których wiele się nauczyłam wykorzystując nabytą wiedzę dla rozwoju Spółdzielni i siebie. Nasze motto to identyfikowanie się na co dzień z celami funkcjonowania firmy, jej misją i z naszymi mieszkańcami.

Nagroda Filar Spółdzielczości 2018 była więc tylko formalnością?
Wyróżnienie odebraliśmy jako nagrodę dla wszystkich członków i mieszkańców Spółdzielni. Cieszymy się z tego faktu, bo to uznanie dla pracy i osiągnięć całej spółdzielczej wspólnoty KSM, potwierdzenie dobrej pracy zespołowej, poziomu świadczonych usług, sukcesywnego podnoszenia stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, dbałości o środowisko i budowanie dobrych relacji społecznych.

Jakie wsparcie oferują Państwo członkom spółdzielni?
Zarówno takie – jakie wynika z misji bycia spółdzielnią mieszkaniową i zadekretowanych w ustawach, ale także i takie, które nie leżą w obrębie obowiązków ustawowych. Np. od ponad 12 lat funkcjonuje u nas stanowisko ds. pomocy członkom i wolontariatu, obejmujące bezpośrednio doraźną pomocą najbardziej potrzebujących mieszkańców. Dzięki temu stosowną pomoc znalazło wiele osób w trudnej sytuacji ekonomicznej czy zdrowotnej, osoby starsze, niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi, uzależnione od nałogów, poszukujące pracy czy rodziny dysfunkcyjne. Wsparcie polega głównie na indywidualnych konsultacjach, rozmowach stymulujących do pozytywnej zmiany oraz doradztwo w trudnych osobistych sprawach. Liczba mieszkańców korzystająca z tych niekonwencjonalnych, bezpłatnych usług stale wzrasta. Za danymi statystycznymi kryją się ludzkie tragedie, powodujące poczucie bezsilności i braku wpływu na otaczającą rzeczywistość, co w efekcie prowadzi do wykluczenia jednostek, a nawet i grup, ludzi niezaradnych życiowo. W podobnym obszarze wspierając – po partnersku Spółdzielnię w dziedzinie działalności kulturalnej, społecznej i wychowawczej – dla wszystkich grup wiekowych działa od ponad 20 lat utworzona przez KSM jako niezależny organizm specjalna Fundacja.

Jak przedstawiają się plany Spółdzielni na najbliższe lata?
Nasze budynki stoją niemal w każdej dzielnicy Katowic. Należą one w mieście do grona najładniejszych i najlepiej utrzymanych. Nasza Spółdzielnia to nie tylko liczący się potencjał gospodarczy, ale i zarazem spora skala potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Wspólnie, jako członkowie KSM, zbudowaliśmy znaczną część stolicy metropolii śląskiej. Zmieniające się na przestrzeni lat warunki gospodarowania, wynikające m.in. z transformacji politycznych, gospodarczych i ekonomicznych oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców wymuszają potrzebę permanentnego dostosowywania form i metod oraz priorytetów działań – do nowych płynących z otoczenia uwarunkowań. Na chwilę obecną wskutek poważnych zmian szeregu przepisów ustawowych, w tym ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skupiamy się nad nowelizacją naszych przepisów i zasad regulujących stosunki członkowskie, organizacyjne i gospodarcze wewnątrz Spółdzielni – dostosowując je do obowiązującego prawa zewnętrznego.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej