Transakcje zbliżeniowe zyskują na popularności

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że Polacy coraz chętniej korzystają z transakcji zbliżeniowych, których wartość w drugim kwartale bieżącego roku wzrosła aż o 16%. Wartość wszystkich transakcji zbliżeniowych w tym okresie przekroczyła 44 mld zł.

Według informacji udostępnionych przez bank centralny, w drugim kwartale tego roku odnotowano 869,2 mln transakcji bezgotówkowych zrealizowanych przy pomocy krat płatniczych w formie zbliżeniowej. W drugim kwartale ubiegłego roku takich transakcji było 755,7 mln (wzrost o 15%).

Narodowy Bank Polski podaje, że karty zbliżeniowe stanowią 81,7% wszystkich środków płatniczych w Polsce. Do końca czerwca 2018 roku wydano aż 32,9 mln kart płatniczych z możliwością realizacji transakcji zbliżeniowych. Z danych wynika, że średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 51,2 zł.

Biorąc pod uwagę dłuższy horyzont czasowy, do trzeciego kwartału 2016 r. widoczna była tendencja ustabilizowania średniej wartości w granicach 38-42 zł, natomiast w ostatnich trzech analizowanych kwartałach wartość ta przekroczyła granicę 50 zł. Zaobserwowana zmiana, czyli wzrost średniej wartości transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych przez klientów, może wynikać z faktu, że transakcje zbliżeniowe rozpowszechniły się ponad model detalicznych płatności niskokwotowych, tj. ograniczonych górnym limitem 50 zł bez konieczności użycia PIN – informuje Narodowy Bank Polski.

 

fot. pixabay