Trzeba się rozwijać inteligentnie

Traktowanie studenta jako klienta i konsekwentna współpraca z otoczeniem – między innymi na te aspekty kładzie nacisk Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W efekcie uczelnia może pochwalić się świetnymi wynikami, wysoką pozycją w rankingach oraz Polską Nagrodą Innowacyjności 2018.

Czym dla Państwa jest wyróżnienie Polską Nagrodą Innowacyjności?
Michał Jarmuł, prorektor ds. dydaktyki, jakości kształcenia i spraw studenckich: Ta nagroda dowodzi, że nazwa naszej Uczelni to nie tylko słowa, ale skuteczne działania, które docenia zarówno środowisko naukowe, jak i podmioty zewnętrzne z całej Polski. To potwierdzenie słuszności kierunku, jaki podjęliśmy tworząc tę Uczelnię 18 lat temu. Już wtedy wiedzieliśmy, że trzeba się rozwijać inteligentnie. Nie można powtarzać starych schematów, bo to prowadzi do takich sytuacji jak obecna, gdzie około 200 prywatnych szkół jest w tragicznej sytuacji finansowej.
My postawiliśmy na traktowanie studenta jako klienta i obsługę na najwyższym poziomie. Zdecydowaliśmy również o budowaniu trzeciej misji uczelni, czyli oprócz badań i dydaktyki zaczęliśmy współpracę z otoczeniem, budowanie bliskich relacji i realizowanie wspólne interesy z przedsiębiorstwami oraz samorządami.

Jak obecnie wygląda droga kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji?
Przede wszystkim cały czas modyfikujemy programy nauczania, by skrócić czas przygotowania studenta do podjęcia pierwszej pracy. Gdy młody człowiek zostaje zatrudniony, to przez pewien okres musi się adaptować do nowych warunków. To generuje koszty. My poprzez nasze działania skracamy ten okres, co przynosi korzyści i dla studenta i dla przedsiębiorcy.
Warto też zaznaczyć, że jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych, które posiadają w swej ofercie kierunki techniczne. Są one kosztowne, wymagają odpowiedniego oprzyrządowania i laboratoriów. Nam udało się zbudować odpowiednie fundamenty, a obecnie zmierzamy do otworzenia nowego kierunku – mechatroniki.

Czym jeszcze chcą się Państwo zajmować w przyszłości?
W najbliższym roku dominującym tematem będą studia dualne. To wyraźna tendencja, ale już teraz niemal wszystkie nasze kierunki mają profil praktyczny. Niemniej jednak stoimy przed poważnym wyzwaniem. Nowe przepisy wydłużyły czas trwania praktyk do 6 miesięcy. Musimy więc wejść na zupełnie inny poziom współpracy z otoczeniem, znacznie głębiej związać się z naszymi partnerami.

Czy obecna sytuacja prawna sprzyja rozwoju nauki i edukacji w Polsce?
Wprowadzane rozwiązania dopiero poznajemy i interpretujemy, by przewidzieć możliwe skutki. Na bieżąco zapoznajemy się z projektami ustaw i odpowiednio wcześniej przygotowujemy się do nowych zasad. Na przykład powołaliśmy instytuty badawcze, które funkcjonują od kilku miesięcy. Zbudowaliśmy już strategię działań, teraz zmieniamy strukturę uczelni.

Jak Pan ocenia takie wydarzenia jak VI Polski Kongres Przedsiębiorczości?
Bardzo istotne są inicjatywy, których celem jest komentowanie, poszukiwanie nowych rozwiązań i metod rozwoju. Przedsiębiorczość jest szalenie ważna w procesie edukacyjnym i na to kładziemy nacisk.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej