Tylko Polski Kongres Przedsiębiorczości

Już jesienią Zielona Góra stanie się biznesową stolicą Polski. To właśnie tam, odbędzie się V Polski Kongres Przedsiębiorczości – jedyne mobilne i jedno z największych wydarzeń o tematyce gospodarczej w kraju. Organizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń biznesowo-naukowych w Polsce.

Zeszłoroczna edycja kongresu była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dla naukowców, przedsiębiorców, a także licznego grona samorządowców, którzy przyjechali do Lublina, aby wspólnie wypracować rozwiązania, które mają realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Hasłem tegorocznej edycji jest „Państwo XXI wieku – gospodarka oparta na wiedzy”, gdzie głównym założeniem jest zaproszenie do rozmowy ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy, a o których nie pisze się na pierwszych stronach gazet.

 – Dla nas jako organizatorów istotą jest praca oraz to, co dana osoba zrobiła i w jaki sposób. Myślę, że to ciekawość drugiego człowieka, nowych rozwiązań i innowacji jest powodem tego, że ludzie przyjeżdżają na nasz kongres. Ta sama ciekawość stanowi istotę naszej pracy, idea – bo to z niej rodzą się najlepsze rzeczy. Pieniądze i zysk są skutkiem ubocznym, nigdy odwrotnie. – mówi inicjator wydarzenia, prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Wojciech Pomarański.

Nadchodzący Kongres to ponad 25 konferencji branżowych, które obejmą najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, m.in. synergią nauki z biznesem, transferem i komercjalizacją badań, medycyną na miarę XXI wieku, transportem publicznym, wyzwaniami czekającymi polskie miasta, przemysłem ciężkim, przemysłem zbrojeniowym, polityką mieszkaniową, terenami inwestycyjnymi, nowoczesnymi usługami dla biznesu, czy źródłami energii odnawialnej. Wnikliwa analiza rynku, prowadzona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości pozwala na wysnucie wniosku, że bez efektywnej współpracy świata nauki, biznesu oraz samorządów, polska gospodarka nie będzie miała możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia jest również rola instytucji pośredniczących w przekazywaniu środków z Unii Europejskiej, takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, które stymulują rozwój oraz postęp technologiczny polskich firm i przedsiębiorstw, skupionych wokół innowacyjnych działań na rzecz polskiej gospodarki. Szczególną rolę pełnią podczas kongresu przedstawiciele samorządów, które aktywnie promują swoje tereny inwestycyjne, przyciągając do miast i gmin potencjalnych inwestorów, którzy lokując swoje fabryki w atrakcyjnych lokalizacjach wspierają lokalny rynek pracy. Wydarzenie odbędzie się przy dużej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytetem Zielonogórskim, na którego terenie odbędzie się merytoryczna część ww. wydarzenia.
Dzięki temu chcemy podkreślić istotę uczelni oraz jej znaczenie na arenie rozwoju gospodarki. Mamy w Polsce wspaniałych naukowców, których bardzo często biznes nie docenia i szuka rozwiązań np. na zachodzie. My chcemy to podejście zmienić.dodaje prezes W. Pomarański.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie gala, podczas której najprężniej rozwijające się polskie firmy, samorządy, uczelnie oraz instytucje zostaną uhonorowane nagrodami przyznawanymi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

Na wydarzeniu gośćmi honorowymi będą: Jean-Claude Juncker – Przewodniczący Komisji Europejskiej, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Mateusz Morawiecki – Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów, Dariusz Rosati – Poseł do  Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek – były premier i poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.