Urbanistyczna wizytówka Śląska

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2017 roku będzie obchodzić jubileusz 60-lecia działalności. Została założona 24 września 1957 roku z inicjatywy 19 osób – pracowników katowickiego Biura Projektów Budownictwa Miejskiego „Miastoprojekt”, którzy postanowili nie czekać na przydział mieszkań komunalnych czy zakładowych, lecz wybudować mieszkania dla siebie i swoich bliskich w ramach powołanej w tym celu spółdzielni mieszkaniowej.

W ciągu swej 60-letniej historii Spółdzielnia rozwijała się dynamicznie, wraz z miastem, wpływając w niebagatelnym stopniu na obecny kształt zabudowy i wizerunek stolicy Śląska. Pierwsze mieszkania Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała w końcowych latach 50. XX wieku (były to 4 budynki w śródmieściu Katowic). Dorobek Spółdzielni to ponad 500 budynków wielorodzinnych, niemal 300 domów jednorodzinnych, ponad 2 tys. garaży, 30 pawilonów handlowo-usługowych, 5 szkół, 5 przedszkoli, 3 krytych basenów oraz innych obiektów służących mieszkańcom miasta. Spółdzielnia nie ograniczała się bowiem do budowy mieszkań lecz równocześnie dbała o równomierny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej (sieci ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, drogi, chodniki, place zabaw, zieleńce, obiekty małej architektury itp.) zapewniającej członkom i ich rodzinom odpowiedni standard zamieszkiwania.

Wśród budynków spółdzielczych są takie, które wyróżniają się niebanalną architekturą, nowoczesnym wyglądem i wyposażeniem, ale wszystkie utrzymywane są w dobrym stanie  technicznym. W pejzaż Katowic na stałe wpisały się takie obiekty, jak położona w centrum miasta „Superjednostka” – jeden z największych budynków w kraju, 24-kondygnacyjne „Gwiazdy” przy  al. Roździeńskiego, czy  domy na osiedlu „Zgrzebnioka” (uważanym za najpiękniejsze w Katowicach), czy też nowoczesny zespół budynków p.n. „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to prężnie działający podmiot gospodarczy zarządzający zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na znacznej części obszaru Katowic, zgrupowanymi w kilkunastu osiedlach poczynając od historycznego śródmieścia po najdalej położone dzielnice Giszowiec i Murcki (powierzchnia gruntów zagospodarowanych przez zasoby KSM liczy ok. 100 hektarów). KSM jest na terenie woj. śląskiego największą spółdzielnią mieszkaniową, zaliczając się równocześnie do grona największych spółdzielni w kraju. Aktualnie administruje 345 wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi o ponad 19 tys. mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa przekracza milion metrów kwadratowych.

Rekreacyjna Dolina - Mały Staw
Rekreacyjna Dolina – Mały Staw

Członkostwem KSM legitymuje się ponad 16 tys. osób, a przez rejestry członków Spółdzielni od daty jej utworzenia przewinęło się prawie 60 tys. osób. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nadal – wprawdzie w mniejszym zakresie, ale regularnie – oddaje do eksploatacji kolejne nowe mieszkania. W ostatnich latach zrealizowano takie inwestycje jak: zespół mieszkaniowy „Zielony Zakątek”, budynki przy ul. Boh. Monte Cassino, „Osiedle Świerkowe”, i inne. Obecnie zagospodarowywane są lokale z inwestycji pt. „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”, położonej nieopodal Katowickiego Parku Leśnego. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych lokalizacji z mieszkaniami wybudowanymi w wysokich standardach jakościowych przy zastosowaniu bardzo dobrych materiałów i nowoczesnych urządzeń technicznych,   dostępnych na lokalnym rynku. W fazie budowy jest trzypiętrowy budynek wielorodzinny (20 mieszkań) przy ul. Domeyki w Murckach tj. w południowej dzielnicy Katowic. W przygotowaniu są następne realizacje mieszkaniowe, w tym  przy ul. Ligockiej, przy ul. Agnieszki, Szopienicach oraz wielopoziomowy parking samochodowy w rejonie os. Kukuczki. Wizytówką Spółdzielni jest stan zasobów mieszkaniowych, bowiem od lat 90-tych ubiegłego wieku jest realizowana skutecznie przyjęta w kompleksowej „Wieloletniej Strategii Ekonomicznej”  polityka remontowo – modernizacyjna, w której założeniach zapisane jest stałe, sukcesywne podnoszenie standardu zamieszkiwania w osiedlach KSM, w tym nade wszystko obniżenie energochłonności budynków. Budynki KSM (które zostały ocieplone już w 100 proc., łącznie ze zlikwidowaniem w całości, a obejmujących ponad 50 proc. zasobów – szkodliwych dla zdrowia ludzi płyt elewacyjnych typu acekol) wyróżniają się w mieście dobrym stanem technicznym,  atrakcyjnym wyglądem oraz wykorzystaniem w wielu z nich nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych (ogrzewanie solarne, zmodernizowane i nowoczesne dźwigi osobowe, itp.). Do 1996 r. wykonano opomiarowanie ciepła i wody we wszystkich budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię. W 2010 r. przeprowadzono kompleksową wymianę wyparkowych podzielników kosztów c.o. i wodomierzy na urządzenia elektroniczne ze zdalnym odczytem radiowym. Spółdzielnia przeprowadziła również wiele unowocześniających zmian w gospodarce ciepłowniczej, w tym likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpienie ich nowoczesnym kotłowniom gazowym, wykorzystując do tych celów  częściowo, także środki finansowe dostępne z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Niebieskie Bloki - Centrum I
Niebieskie Bloki – Centrum I

Działalność Spółdzielni nie ogranicza się jednak wyłącznie do realizacji nowych inwestycji oraz zarządzania i administrowania posiadanymi zasobami mieszkaniowymi. Wizytówką Spółdzielni jest również mająca wieloletnie tradycje – działalność społeczno-kulturalna prowadzona we wszystkich osiedlach Spółdzielni. Na bazie sześciu klubów spółdzielczych, dwóch sal integracyjnych oraz wielofunkcyjnych boisk, itp., w 80 stałych wyspecjalizowanych sekcjach organizowanych jest rocznie ponad 460 różnego rodzaju imprez, w tym z udziałem ponad tysiąca uczestników w każde z „Akcji Lato” i „Akcji Zima”. Z myślą o osobach nie radzących sobie z osobistymi problemami, zagrożonymi wykluczeniem społecznym itp., kilka lat temu KSM utworzyła specjalne stanowisko ds. wolontariatu, które prowadzi koordynację pomocy socjalnej i doraźnej dla członków Spółdzielni i ich rodzin. Spółdzielnia plasuje się w czołówce krajowych i wojewódzkich rankingów, czego dowodem są przyznane wyróżnienia i tytuły, z których najnowsze to: I miejsce w konkursie „Inwestycja Roku” organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami za zespół mieszkaniowy „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw”, I miejsce w Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2015 organizowanym przez „Domy Spółdzielcze”, tytuł „Filar Spółdzielczości 2016” przyznany przez Dziennik Gazetę Prawną oraz nagroda „Firma Dobrze Zarządzana” w programie organizowanym w 2016 r. przez Fakty Magazyn Gospodarczy.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej