Wielkopolska kształci zawodowo

Reforma szkolnictwa w ostatnim czasie dała się we znaki kadrze naukowej, a jej długofalowe konsekwencje mogą okazać się fatalne dla całego systemu nauczania. O edukacyjnym patriotyzmie i zwiększaniu świadomości zawodu u młodych ludzi mówi prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniło zasady, m.in. finansowania, twierdząc, że nowy algorytm poprawi działanie uczelni w Polsce. Co Pan o tym sądzi?

Jak Pańskim zdaniem zatrzymać absolwentów na uczelni, a przede wszystkim w kraju?

Jeżeli chcemy zatrzymać najlepszych i najzdolniejszych ludzi – trzeba im zapewnić atrakcyjne wynagrodzenie finansowe i środowisko do pracy. To samo dotyczy edukacji powszechnej. Młodzi i pełni pasji nauczyciele, którzy z pełnym poświęceniem przychodzą do pracy, po kilku latach niestety gnuśnieją, ponieważ okazuje się, że nie mają żadnych perspektyw na godne życie. To wszystko jest kwestią decyzji, czy łożenie na przyszłość młodzieży jest długofalową inwestycją. Wystarczy porównać PKB z krajami skandynawskimi, na które tak ochoczo się w naszym kraju powołuje. Tam od 45 lat przeznacza się na naukę od 3,5 do 5 proc. PKB oraz drugie tyle na edukację. W Polsce na edukację i naukę przeznacza się w sumie nie więcej niż 1,6 proc. PKB – to kropla w morzu potrzeb. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że budżet nie jest workiem bez dna, tylko kwestią wyborów zadań priorytetowych. Jeżeli kierujący naszym krajem powiedzą, że nie wyłożą środków na edukację i naukę, to pozwolę sobie przypomnieć słowa Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.

Politechnika Poznańska, we współpracy z władzami samorządu Wielkopolski, uczestnicy w dużym grancie o nazwie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Dlaczego jest to ważny projekt?

Krótko mówiąc, chodzi o próbę odtworzenia i wspierania szkolnictwa średniego – zawodowego. W naszym województwie jest ponad 58 tys. młodzieży uczącej się i chcemy, aby ten grant wspomógł ich przy pozyskiwaniu staży i praktyk. Polega on na zbudowaniu w trzech miejscach w Wielkopolsce systemu laboratoriów: na Politechnice Poznańskiej, w Pile i w najbliższym czasie będzie otwierane w Kaliszu. Projekt jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku. Rozwijamy działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do ich kontynuacji jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”. W związku z uruchomieniem projektu, przewidziano takie formy wsparcia, jak m.in.: płatne staże i praktyki dla uczniów szkół średnich, zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach, zapewniony nocleg oraz pełne wyżywienie podczas warsztatów, dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, przygotowanych w nowoczesnej technologii i zamieszczonych na platformie e-learningowej, doposażenie sześciu placówek kształcenia zawodowego realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego. Laboratoria są efektem wielu pomysłów i lat pracy nad poprawą dostępu do praktyk zawodowych. Ten innowacyjny pomysł ma swoje korzenie w koncepcjach tworzonych w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej Politechniki Poznańskiej, obejmujących także doświadczenia ze współpracy z instytucjami edukacyjnymi w Finlandii. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy, wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. To połączenie dwóch najważniejszych elementów praktyki – kontaktu z wyposażeniem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach oraz systemu ośmiogodzinnej pracy. Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez m.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy. Dzięki temu przedsięwzięciu, młodzież ma szanse nie tylko rozwijać się technicznie i merytorycznie, ale i socjalnie – ucząc się odpowiedzialności, samodzielności i współpracy.

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej