Wodne innowacje

ZGWK Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim to jasny punkt na mapie proekologicznych spółek komunalnych. Działa skrupulatnie i konsekwentnie spełnia swoje podstawowe zadania, ale wykracza też poza ich zakres.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Tomaszowskie ZGWK skutecznie pozyskuje dofinansowania zewnętrzne na realizację nowatorskich przedsięwzięć na terenie całej gminy. Ostatnim sukcesem na tym polu jest pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, który będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podczas trwania projektu wybudowana zostanie turbina wodna do odzysku energii oraz sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ulic: Tomasza, Wacława, Ziemowita, Szklarskiej, Kopalnej oraz Sypkiej. Zakupiony zostanie specjalistyczny pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody. Dzięki dofinansowaniu tomaszowski ZGWK odzyska środki przeznaczone na budowę suszarni osadów ściekowych. W kosztach kwalifikowanych został uwzględniony również GIS, czyli Geograficzny System Informacji.

Ten system pomoże ZGWK w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi. Przedsiębiorstwo użyje tej technologii do zintegrowania wszystkich rodzajów informacji i aplikacji z geograficznymi komponentami w jeden spójny system. W trakcie podejmowania decyzji o modernizacji i projektowaniu nowej sieci wod-kan, GIS będzie wykorzystywany do analizowania informacji powiązanych z projektami, pozwoleniami oraz pracami konstrukcyjnymi administratorów poszczególnych sieci. W kręgu przedsięwzięcia znajdzie się również sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Dodatkowo do sieci zostaną podłączeni nowi użytkownicy, których będzie ponad 200. Działania na terenie gminy mają zostać ukończone do 2020 r. Wartość całej inwestycji to ok. 17,6 mln zł, a wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie 8,6 mln zł.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej