Województwo zachodniopomorskie uruchomi platformę e- usług

Ponad 5,2 mln zł dofinansowania ze środków budżetu państwa zostało przekazane na budowę Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodę na dofinansowanie projektu wydało ministerstwo inwestycji i rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” zakłada uruchomienie e-usług publicznych, które ułatwią obsługę mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie spraw związanych z gospodarką przestrzenną w obrębie województwa. Większość spraw będzie można realizować droga elektroniczna, co znacznie skróci czas rozpatrywania spraw administracyjnych. Inwestycja doprowadzi do sprawniejszego i tańszego funkcjonowania administracji publicznej na wszystkich szczeblach, która stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla obywateli.

W ramach projektu zaplanowane są prace dotyczące rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej przez zakup nowego sprzętu oraz cyfryzację rejestrów i baz danych. Utworzone zostaną również węzły przetwarzania i gromadzenia danych dla na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Inwestycja zakłada również stworzenie zaplecza informatycznego dla jednostek realizujących zadania publiczne w województwie w zakresie świadczenia e-usług. Z dofinansowania zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma dokładnie 5 257 058 zł w ramach założeń Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie którego Rząd RP zobowiązuję się do przekazania środków budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych.