Współpraca szansą na rozwój

Instytut Technologii Elektronowej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim woj. mazowieckiego na dofinansowanie unijne sięgające ponad 52 mln zł. Środki zostaną przekazane na doposażenie w aparaturę niezbędną do dalszego prowadzenia badań w Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki ITE.

Realizacja projektu zapewni kompleksową modernizację infrastruktury Centrum Badawczego. Nowe urządzenia uzupełnią dotychczasową aparaturę, przeznaczoną do realizacji prac w zakresie technologii wytwarzania sensorów, detektorów i mikrosystemów oraz przyrządów półprzewodnikowych na bazie GaN.

Adam Struzik, marszałek woj. mazowieckiego uważa, że kwestią priorytetową tego dofinansowania jest inwestycja w świat nauki i badań, a także proces innowacyjny czyli transfer technologii do przemysłu. – Projekt wpisuje się w nasze inteligentne specjalizacje, a konkretnie w inteligentne systemy zarządzania. Instytut Technologii Elektronowej będzie pracował nad innowacyjnymi technologiami, które będą służyły w różnych dziedzinach życia, takich jak np. telemedycyna czy obronność. Mazowsze jest liderem w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza fotoniki. To element nie tylko specjalizacji polskiej, ale też tzw. kluczowych kierunków rozwoju Unii Europejskiej – podkreśla Adam Struzik.

Instytut Technologii Elektronowej zakupi nowe urządzenia niezbędne do rozwoju nowoczesnych technologii, m.in. zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej technologii mikrosystemów MEMS, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno, zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej mikromontażu mikrosystemów, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno oraz zestaw urządzeń do laboratorium/gniazda litografii submikrometrowej dla ITE Warszawa. Ponadto, istniejąca infrastruktura techniczna zostanie zaadaptowana do pracy z nowymi urządzeniami.

W Centrum opracowujemy technologie oparte na krzemie oraz nowym materiale – azotku galu. W Unii Europejskiej określono je jako umożliwiające rozwój. Dzięki temu dofinansowaniu będzie możliwość połączenia wysokich kompetencji pracowników Instytutu z nowoczesną infrastrukturą. Zakupiony sprzęt stworzy nowe możliwości w tworzeniu nowoczesnych układów elektronicznych. Te podzespoły są stosowane w najbardziej nowoczesnych dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł 4.0, energoelektronika, telemedycyna, obronność, a przede wszystkim cyberbezpieczeństwo. To umożliwi unowocześnienie tradycyjnej dziś struktury polskiego przemysłu. Dofinansowanie w wysokości 52 mln zł to potężny zastrzyk dla Instytutu. Dzięki niemu będziemy mogli maksymalnie wykorzystać potencjał Instytutu dla rozwoju innowacyjnych technologii – sumuje Piotr Dumania, dyrektor Instytutu Technologii Elektronowej.