Zachodniopomorskie pomysły na topie

Przygotowane analizy dla Rządu chwalą Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za skuteczne wykorzystanie środków unijnych, a co więcej, proponują je władzy centralnej. Pomorze Zachodnie aktywizuje lokalne społeczności i samorządy, podnosi szanse rozwojowe, buduje zaufanie i daje szanse na trwały rozwój gospodarczy.

Kontrakt Samorządowy jest autorskim projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. To wyjątkowa pula środków z dofinansowania unijnego przeznaczona dla gmin i powiatów, która daje szansę na inwestycje w oparciu o współpracę i kompromis. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Aleksandra Noworóla. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju analizował on skuteczność i efektywność wydawania środków unijnych. – Znacząca część pieniędzy w ramach Kontraktów Samorządowych trafia bezpośrednio do młodego człowieka, ucznia, uczennicy. Jako region, wspólnie z mniejszymi samorządami chcemy tworzyć lepsze szanse na starcie, bo to najlepszy sposób by rozwijać nasze małe ojczyny. – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Jednym z przykładów takiego kontraktu samorządowego jest szczecineckie Centrum Edukacji Technicznej Haas. Mowa tu o nowoczesnych urządzeniach, obrabiarkach numerycznych, urządzeniach pomiarowych i drukarkach 3D, które wzbogaciły tamtejszą pracownię, pierwszą z pięciu w ramach realizowanego przez szczecinecki powiat projektu „Szczecinecki eksperyment”. Warta ponad 1,5 mln zł inwestycja nie była możliwa, gdyby lokalne władze nie zdecydowały się na współtworzenie, a następnie wdrożenie Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego. – Kontrakty Samorządowe, to inwestycje dokonywane z precyzją skalpela. O tej dokładności nie mogło by być mowy, gdyby nie szczegółowe rozpoznanie barier rozwojowych. – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wielu samorządowców z ogromną chęcią wzięło udział w tak szczególnym przedsięwzięciu. To samorządowe poruszenie po rozwój i środki unijne zdobyły uznanie w oczach zespołu, którym kierował prof. Aleksander Noworól. Ekonomista, specjalizujący się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym i gospodarką przestrzenną pozytywnie ocenił model wypracowany na Pomorzu Zachodnim. Zlecony przez Rząd raport wskazuje, że zachodniopomorscy samorządowcy z pełną świadomością zrezygnowali z lokalnych ambicji, by podzielić zadania inwestycyjne i kierować się korzyścią całego obszaru. To szczególnie istotna uwaga w świetle tego, że dokument jest swoistą rekomendacją dla przygotowywanej przez Polski Rząd aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2030. Należy przypomnieć, że na autorski mechanizm i sześć Kontraktów Samorządowych, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował łącznie blisko 133,5 mln zł.

Wojciech Grabarczyk

O Wojciech Grabarczyk

Redaktor prowadzący Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej