Zainwestuj w zdrowie

Do pozyskania inwestora dla regionu potrzebne są konkretne działania promocyjne. O drodze od planu do realizacji z burmistrzem Ciężkowic – jednym z prelegentów podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości – Zbigniewem Jurkiewiczem rozmawiała Kinga Kokoszka.

Co obecnie jest najważniejsze dla rozwoju w Państwa regionie?

Nasza gmina jest regionem turystycznym i właściwie jest skazana na rozwój w tym kierunku. Nie posiadamy zakładów przemysłowych typu ciężkiego, a jedynie usługowe. Musimy więc swoją bazę wzbogacać o kolejne elementy, tak abyśmy mogli przyjąć i ugościć turystów. Naszym głównym celem jest stworzenie całego kompleksu uzdrowiskowo-wypoczynkowego, który pozwoli na wykorzystanie unikalnych, leczniczych wód siarczkowych. Warto podkreślić, że jakość wód znajdujących się w regionie jest wyjątkiem na skalę ogólnokrajową, a mogą one także konkurować z najlepszymi ośrodkami w Europie. Chcemy wykorzystać ten potencjał.

Jakie wyzwania czekają teraz Ciężkowice?

Wyróżnienie tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2017 stawia nas w obliczu wyzwania. Na pewno trzeba to również traktować jako nagrodę za całokształt prac, jakie wykonał samorząd w ostatnich latach. Zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych, które już w jakiś sposób wzbogaciły istniejącą bazę turystyczną, wypoczynkową i sportową, ale mamy też swoje plany związane z wykorzystaniem źródeł wód mineralnych i wód siarczkowych. Wszelkie projekty związane z przedsięwzięciem są już gotowe. Wartym podkreślenia jest fakt, że grunty na których przewidziana jest cała infrastruktura w całości należą do gminy. Teraz czekamy tylko na wsparcie finansowe, czy to ze środków Unii Europejskiej, czy od prywatnego inwestora, który wspomoże nas w realizacji tego zadania. Właśnie w tym celu prowadzimy działania popularyzujące region docierające nie tylko do potencjalnego turysty, których z roku na rok w regionie jest coraz więcej, ale także do przedsiębiorców.

Co jest esencją Państwa działań?

Naszym głównym celem jest zrealizowanie projektu składającego się z pięciu części: Parku Zdrojowego, Domu Wody, Międzynarodowego Centrum Edukacyjno-Naukowego, Ścieżki w Koronach Drzew oraz Baszty Widokowej. Prace nad inicjatywą rozpoczęliśmy w 2015 roku i mamy możliwość ich zakończenia do 2022 roku, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych lub znalezienia prywatnego inwestora. Chcielibyśmy współcześnie wykorzystać potencjał, który ponad 100 lat temu dostrzegł Ignacy Jan Paderewski. Był on blisko związany z regionem i już wtedy chciał tu utworzyć uzdrowisko.

Jakie są plany promocyjne dla regionu?

Mój czynny udział w ramach V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jest jedną z form takiej właśnie promocji. W trakcie odbierania statuetki pozwoliłem sobie powiedzieć kilka słów o gminie Ciężkowice i jej planach, ale ważny był także udział w charakterze prelegenta w panelu dyskusyjnym „Sposób na inwestora, czyli jak gminy skutecznie przyciągają kapitał”. Przysłuchiwałem się również doświadczeniom innych samorządowców, jak i przedsiębiorców w ramach pozostałych sesji i licznych luźniejszych rozmów z uczestnikami wydarzenia. Myślę, że byliśmy w gronie ludzi którzy mają duży wpływ na rozwój w całej Polsce, bo jesteśmy tutaj reprezentantami każdego zakątka naszego kraju.