Ile zarobimy w 2018 roku?

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom otrzymywanie pensji minimalnej. W tym roku odnotowano kolejną podwyżkę wynagrodzenia i od stycznia 2018 roku wyniesie ono 2 100 zł brutto. Dla pracodawców oznacza to wzrost kosztów pracownika.

Pensję minimalną reguluje Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wysokość najniższej płacy można ustalić w zależności od wymiaru etatu posiadanego przez pracownika. Przykładowo: osoba pracująca na połowie etatu najmniej może otrzymać 1 050 zł.

Zmiany dotyczą także pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i rozliczanych za godziny pracy. Minimalna stawka za jedną godzinę pracy wyniesie 13,70 zł. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie z przesunięciem za grudzień dostaną już wyższą wypłatę.

Zwiększające się rok rocznie wynagrodzenie minimalne nie oznacza tylko wzrostu pensji. Przedsiębiorcy muszą także być przygotowani, że koszty zatrudnienia pracownika nie zwiększą się tylko o 100 zł. Od kwoty podwyżki są bowiem opłacane składki, które pracodawca finansuje z własnych środków. Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku zwiększy się o około 120,00 zł.

Paulina Jaworska

O Paulina Jaworska

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej