Zmiany w ZUS: jeden przelew zamiast kilku

Od przyszłego roku nie będzie już trzeba opłacać składek poprzez kilka przelewów. Zamiast tego obowiązywać ma jedna opłata na indywidualny numer rachunku skarbowego. Zmiany w prawie wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Zmiana dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale również osób samozatrudnionych. Dzięki wprowadzeniu jednego przelewu mają spaść koszty oraz liczba popełnianych błedów. W nowym przelewie zrezygnowano z konieczności podawania części danych identyfikacyjnych czy też okresu i typu wpłaty. Zmienią się ponadto numery rachunków, a dotychczasowe zostaną zamknięte.

Nowe numery rachunków płatnicy mają otrzymać listem poleconym z ZUS w ostatnim kwartale 2017 roku. Jeden przelew pozwoli, by opłacić ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dawid Kwiecień

O Dawid Kwiecień

Redaktor Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej